iportsklep.pl

Odbiór przesyłki


Sklep nie odpowiada za system pracy firmy kurierskiej w zakresie ustalania godziny doręczenia oraz kontaktu telefonicznego ze strony kuriera przed dorę™czeniem przesył‚ki. Wysłanie zamówienia zostanie przez nas potwierdzone e-mailem, w którym będzie podany nr przesyłki oraz dane kontaktowe do firmy kurierskiej. W celu ustalenia godziny doręczenia prosimy kontaktować‡ się z właściwym dla miejsca doręczenia oddziałem wybranej firmy kurierskiej. Jeżeli wię™kszą część dnia spędzasz w pracy, to proponujemy złożenie zamówienia na adres firmowy.

W chwili odbioru towaru Klient zobowią…zany jest do sprawdzenia czy przesył‚ka nie posiada uszkodzeń powstał‚ych podczas transportu oraz jej kompletności w obecnoś›ci osoby dostarczają…cej towar.
W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecnoś›ci Kuriera sporządzić‡ protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać‡ kurier). Z chwilą pokwitowania na Nabywcę™ przechodzi prawo wł‚asnoś›ci towaru. W przypadku odbioru osobistego Klient również jest zobowiązany do sprawdzenia towaru będą…cego przedmiotem przeprowadzonej transakcji.